lauantai 7. joulukuuta 2013

Maunulan demokratiapikkujouluissa vaikutetaan asukkaiden tiloihin

Demokratiapikkujoulussa Saunabaarin Vaahterasalissa tiistaina 10.12. klo 17 kerrataan Maunulan demokratiahankevuoden kuulumisia joulumielisten kohtaamisten ohella. Luvassa on uusinta tietoa Maunulan kirjasto-nuorisotalo-työväenopiston suunnittelusta ja Saunabaarin alakerran tulevaisuudesta. Tulemalla paikalle pääsee vaikuttamaan.

Asukastalon alakerran demokratiatilan kehittäminen alkaa konkretisoitua ensimmäisiin päätöksiin. "Maunulan-talon" suunnittelussa arkkitehtien suunnitelmissa on jo otettu huomioon asukkaiden toiveita ja nyt voi katsoa, millainen rakennus on tulossa ja vaikuttaa. Seuraavaksi 30. tammikuuta 2014, klo 17.30, järjestetään työpaja, jossa kiinnitetään huomiota etenkin materiaaleihin, toiminnallisuuteen ja opasteisiin. 

Demokratiahanke on kehittänyt osallistuvan demokratian konseptia jatkoakin ajatellen. Pikkujouluissa myös kerrataan prosessia, opitaan menneestä ja hahmotetaan uutta. Mitä on nyt saavutettu ja se ideaali mihin pitäisi pyrkiä?

Tiistaina tarjolla on tietenkin myös pikkujouluherkkuja ja hyvää seuraa! Kaikille avoimeen tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

keskiviikko 27. marraskuuta 2013

"Maunula-talon" suunnitelmia kommentoidaan 3.12.

Osallistuva suunnittelu etenee! Näinä päivinä eri käyttäjäryhmät (työväenopisto-nuorisotalo-kirjasto) kommentoivat Pakilantien varteen rakennettavan "Maunula-talon" alustavia pohjapiirroksia. Myös asukkaat pääsevät suoraan mukaan demokratiahankkeen kautta.

Tervetuloa perehtymään ja kommentoimaan tilojen suunnittelua:
Maunulan kirjasto, tiistai 3.12. klo 18!

Viemme kokouksesta viestit käyttäjäryhmille (tyo-nuta-kirjasto) ja taloa suunnitteleville arkkitehdeille jo samalla viikolla. Seuraava työpaja arkkitehtien kanssa on tammikuussa 2014.

Lisätiedot: Emilia Palonen, epalonen@gmail.com, 040-5077198 


maanantai 18. marraskuuta 2013

Muistio Saunabaaria koskeneesta asukastapaamisesta 18.11. klo 17.00

Lyhyt muistio Saunabaarin alakerran tilankäytön suunnitelmia käsitelleestä avoimesta asukastapaamisesta, johon osallistui hienosti 10 aktiivista keskustelijaa. Kiitos kaikille keskustelijoille!

1. Tilannekatsaus

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että 1) tehdään kysely konkreettisten vuokralaismahdollisuuksien selvittämiseksi ja 2) käydään neuvotteluja kaupungin Tilakeskuksen kanssa Saunabaarin alakerran tilojen mahdollisista vuokraehdoista.

Kyselyn tulokset tuottivat vain hieman lisäselvyyttä mahdollisiin vuokralaisiin. Käytännössä vuokralaisiksi ovat tulossa varmimmin Heka-Maunulan palvelupiste, Maunula-Seura sekä 1-2 yksityisyrittäjää palveluineen. Tilakeskuksen kanssa käydyn keskustelun perusteella näyttäisi siltä, että em. vuokralaisilla saataisiin käytännössä katettua ehkä ¾ koko tilavuokrasta. On todennäköistä, että myös jäljelle jäävä ¼ tavoitevuokrasta saadaan täyteen muilla vuokralaisilla.

Em. mallilla Tilakeskuksen edellyttämä vuokrataso saataisiin katettua siten, että demokratiahankkeen/demokratiatilan käyttöön näyttäisi jäävän riittävästi vapaata ja maksutonta ”demokratiatilaa”. Näin ollen näyttäisi siltä, että kaupungille voidaan hyvinkin esittää tarjous, joka yhdistää maksukykyiset vuokralaiset sekä kaupunkia kiinnostavan vapaan, kansalaisille maksuttoman demokratiatoiminnan.

Käytännön haasteiksi muodostuvat ainakin seuraavat kysymykset:
 • Pystyykö Demokratiahanke riittävän ajoissa tekemään kaupungille kiinnostavan tarjouksen, ettei Tilakeskus ehdi tarjota tilaa yksinomaan ns. kovan rahan vuokralaisille, jolloin demokratiatilaa ei Saunabaarin alakertaan syntyisi.
 • Missä muodossa/millä tavalla tilaa hallitaan? Tarvittaneen joku ”demokratiahankeorganisaatio” tekemään tätä vastuullista työtä. Esimerkiksi yhdistys- tai osuuskuntamuodossa?
 • Miten tilaa kunnostetaan/remontoidaan, jos tilasta saadaan Tilakeskuksen kanssa sopimus?
 • Miten varmistetaan, että tila todella tulee Demokratiahankkeen demokratiatoimintamalliksi, eikä vain muodostu pelkäksi kaupalliseksi vuokratilaksi muiden vastaavien rinnalle? 

2. Päätetyt jatkotoimenpiteet
 1. Kirjoitetaan noin 1-2 A4 pituinen ehdotus demokratiatilan toimintamallista. Tämä ehdotus toimii kaupungille tehtävän vuokra-/toimintatarjouksen yhtenä keskeisenä osana. Tätä ehdotusta valmistelevat Yrjö Hakanen, Emilia Palonen, Timo Järvensivu ja Aino Timonen.
 2. Kirjoitetaan noin 1-2 A4 pituinen teksti 2-3 vaihtoehtoisesta tilan hallinnointimallista, joka voi perustua esimerkiksi osuuskunta- tai yhdistysmalliin. Tavoitteena on koota intressitahot yhteen siten, että kaupungille voidaan esittää vuokra-/toimintatarjous selkeästi vastuullisen tahon toimesta. Tätä ehdotusta valmistelevat Emilia Palonen, Yrjö Hakanen, Timo Järvensivu ja Aino Timonen.
 3. Jatketaan neuvotteluprosessia Tilakeskuksen kanssa. Tähtäimenä vuokra-toimintatarjouksen jättäminen Tilakeskukselle vielä tämän vuoden puolella, keskustellen tarjouksen luonnoksista jatkuvasti Tilakeskuksen ja demokratiahankkeen välillä. Neuvotteluprosessia ylläpitävät Yrjö Hakanen, Paavo Kaipainen ja Matti Pöyry.
 4. Viedään vuokralaisneuvotteluja eteenpäin jo tiedossa olevien vuokralaisten kanssa (Heka-Maunula, Maunula-Seura, yksityiset hyvinvointipalveluyritykset) sekä mahdollisten muiden uusien vuokralaisten kanssa, jotta vuokraamisen budjetti ja tilantarve konkretisoituu. Tätä prosessia edistävät Yrjö Hakanen ja Paavo Kaipainen.
 5. Tehdään alustava tulo- ja kulubudjetti vuokra-/toimintakokonaisuudelle, sisältäen vuokratuotot, tilakustannukset, demokratiatilan ylläpitäminen, mahdolliset ’aulapalvelut’ jne. Tätä valmistelevat Yrjö Hakanen ja Paavo Kaipainen samassa yhteydessä, kun käyvät vuokralaisneuvotteluja sekä keskusteluja Tilakeskuksen kanssa.
 6. Valmistellaan alustavia tila- ja remonttisuunnitelmia keskustelun pohjaksi ja konkretisoimiseksi sitä mukaa, kun yksityiskohdat selviävät. Tätä edistävät Matti Pöyry, Paavo Kaipainen ja Yrjö Hakanen. 

Kaikista edellisistä toimenpiteistä yhteensä tehdään kaupungille tarjous vuokra-/toimintasuunnitelmasta Saunabaarin alakerran kokonaisuudesta, tavoitteena vielä tämän vuoden aikana. Oletus on, että Saunabaarin yläkerran toiminta jatkuu ennallaan ja että alakerta + yläkerta tekevät jatkossakin tiivistä yhteistyötä toimintojen synergiaetujen saamiseksi.

Kaikki valmistellut ehdotukset/budjetit/suunnitelmat lähetetään Maunulan demokratiapilotin sähköpostilistalle kommentoitavaksi valmisteluprosessin aikana.

Seuraava Saunabaarin demokratiasuunnittelun jatkotapaaminen tapaaminen on tiistaina 10.12. klo 17.00 Saunabaarin Vaahterasalissa. Tapaamisessa käydään läpi edellä mainittujen kuuden toimenpiteen tilannekatsaus ja päätetään jatkotoimista. Lämpimästi tervetuloa kaikki!

tiistai 12. marraskuuta 2013

Vastaa kyselyyn Saunabaarin alakerran tilojen käytöstä ja vuokraamisesta!

Oletko kiinnostunut Maunulan Saunabaarin alakerran tilojen vuokraus- ja käyttömahdollisuudesta?

Vastaa kyselyyn mahdollisimman pian ja vaikuta tilojen tulevaan käyttöön ja vuokraukseen!

Linkki kyselyyn: http://bit.ly/1iZPShx

Jos et ole itse kiinnostunut, mutta tiedät mahdollisen kiinnostuneen, välitä tietoa tästä kyselystä eteenpäin!

Pyydämme vastauksia mahdollisimman pian! Kun vastaat ennen maanantaita 18.11. klo 16, niin vastauksesi ehditään huomioida klo 17:30 alkavassa avoimessa asukastapaamisessa tämän aiheen tiimoilta.

maanantai 11. marraskuuta 2013

Keskustelu Saunabaarin alakerran tilojen käytöstä ma 18.11. klo 17:30 - Tervetuloa!


Tervetuloa keskustelemaan Saunabaarin alakerran tilojen käytöstä jälleen ensi maanantaina 18.11. klo 17:30. Tapaamme Saunabaarin kokoushuoneella (portaat ylös, ovi vasemmalla). Keskustelun aiheena:
 • Tämän hetkinen tieto tilan mahdollisista käyttäjistä/vuokraajista
 • Uutta tietoa vuokraneuvotteluista Tilakeskuksen ja HEKA Maunulan kanssa: tilat vapautuvat mahdollisesti jo helmikuussa 2014
 • Mahdolliset vuokrausmallit ja koordinointi alakerran tilankäytölle

Lämpimästi tervetuloa!

PS. Julkistamme uuden kyselyn tilojen käyttötarpeista mahdollisimman pian sähköpostilistalle ja näillä nettisivuilla - seuraa tilannetta!

torstai 24. lokakuuta 2013

Kirjasto-työväenopisto-nuorisotalon suunnittelutyöpajan antia

Maunulan kirjasto-työväenopisto-nuorisotalon osallistuvan suunnittelun työpajassa kokoontui 3.10. kolmisenkymmentä asukasta ja kaupungin työntekijää K2S arkkitehtien ohella pohtimaan, millainen Pakilantien varteen rakennettavasta talosta pitäisi tulla. Esittelyjen jälkeen jakauduttiin neljään työpajaan, joissa pohdittiin mm. toimintojen suhdetta toisiinsa talon sisällä, talon suhdetta ympäristöönsä, käyttäjäryhmiä ja rakennuksen luonnetta. Ks myös demokratiapilottien juttu aiheesta.

Asukkaat ja nuorisotalon, kirjaston ja työväenopiston edustajat pohtivat yhdessä K2S:n Elina Tenhon kanssa, miten talon eri tilojen ja toimintojen tulisi liittyä toisiinsa ja olla vuorovaikutuksessa. Missä minkäkin toiminnon pitäisi sijaita, mikä on tärkeää, ja kuka käyttää mitäkin?Asukkaat ja virkamiehet hahmottelivat rakennuksen muotoja projektista vastaavan arkkitehdin K2S:n Mikko Summasen kanssa. Miten uusi rakennus on suhteessa ympäristöönsä? Millaisia reittejä on ja mitä rakennukselle tarvitaan? Miten kapea fasadi Pakilantiellä houkuttelee kävijät? Mikä on rakennuksen suhde puistoon ja viereiseen HOK-Elannon rakennukseen kapealla tontilla?

Yhtenä menetelmänä käytettiin role stormingia, joka poikkeaa perinteisestä "brainstormingista" siinä, että siinä eläydytään jonkun toisen näkökulmasta. Työpajan hahmoja olivat maahanmuuttajaäiti, muualta Suomesta Helsinkiin muuttanut yksin asuva eläkeläismies, 15-vuotias maahanmuuttajataustainen teinipoika ja keski-ikäinen nainen, joka kulkee työmatkallaan Maunulan ohi. Työskentelytavan avulla saatiin syvyyttä siihen millaisen rakennuksen alue tarvitsee.

Asukaskyselyistä oli saatu paljon erilaisia käsitteitä, joita demokratiahankkeessa oli koottu pohdittaviksi. Mitä tarkoittaa avara, vapaa, kodikas tai olohuonemainen tila? Mitä hiljasuuden, yhteisöllisyyden tai helpon saavutettavuuden peräänkuuluttamisella tahdotaan viestiä? Neljäs työpajaryhmä pyrki avaamaan näitä käsitteitä muille osanottajille – ja tietenkin erityisesti arkkitehdeille.

Kuvat: Elina Tenho K2S; teksti: Emilia Palonen.

perjantai 27. syyskuuta 2013

Kaikki mukaan osallistuvan suunnittelun työpajaan 3.10.

Demokratiahanke järjestää osallistuvan suunnittelun työpajan osana Maunulan kirjasto-työväenopisto-nuorisotalon suunnitteluprosessia. Mukana on arkkitehti Mikko Summanen K2S-arkkitehtitoimistosta ja Erja Erra Helsingin kaupungin tilakeskuksesta. Tarkoitus on ideoida nk. Maunulatalon sisä ja ulkotiloja, pohtia paikan käyttöä ja henkeä konkreettisella tasolla. Suunnittelun pohjana on hankesuunnitelma, joka on hyväksytty hankkeen pohjaksi.

Työpaja on yksi etappi prosessissa, jossa on käyttäjätahojen eli hallintakuntien näkökulmien ohelle saatu asukkaiden näkökulma, kun talon toimintoja on määritelty hankesuunnitelmaan. Maunulalaisten ideoita on kerätty kevään 2013 aikana demokratiahankkeen tapaamisissa ja asukaskyselyssä.
Nyt on suunnittelu vuorossa arkkitehtuuri. Paikan suhdetta ympäristöönsä ja sisäisiä tiloja suunniteltaessa otetaan huomioon asukkaiden näkemykset.

Luonnosvaiheessa eli tammikuussa 2013 järjestetään seuraava työpaja. Silloin arkkitehdillä on jo esittää versio(t) rakennuksesta. Talon rakentaminen alkaisi vuonna 2015.

Työpaja on Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25, 00630 Maunula) klo 17.30-20.30. Työpajaa edeltää käynti tontilla arkkitehdin kanssa klo 17.  Tilaisuus on kaikille avoin, eikä vaadi mitään arkkitehtuurista tai muuta erityisosaamista. Tervetuloa!

Vaikka et pääsisikään tilaisuuteen, täytä oheinen idealomake. Voit piirtää takapuolelle ja vaikka kirjoittaa etupuolelle.

Kutsun ja muut työpajadokumentit löydät täältä.

Työpajalla on myös fb-kutsu, tule mukaan!

maanantai 9. syyskuuta 2013

Kutsu: Avoin asukastapaaminen 16.9. klo 18


Lämpimästi tervetuloa avoimeen asukastapaamiseen!

Tilaisuuden aihe: demokratiahankkeen kuulumisia ja evästyksiä maanantaina 16.9. klo 18.00 alkaen Saunabaarin Vaahterasalissa, Metsäpurontie 25.

Tule kuulemaan ja evästämään Maunula-talon suunnittelua (kirjasto, nuorisotalo, työväenopisto) ja asukastalo Saunabaarin toiminnan laajentamista.

Tule ja tuo naapurisikin!

torstai 11. heinäkuuta 2013

Lisätilaa Saunabaarissa! - Löytyykö ottajia?

Löytyykö Maunulasta kiinnostuneita toimijoita, jos osa asukastalo Saunabaarin katutason tiloista vapautuu ensi vuoden puolella ja asukastalon toimintaa voidaan laajentaa niihin? 

Maunulan demokratiahanke etsii kumppaneita asukastalon toiminnan laajentamiseen, johon voi avautua mahdollisuuksia kun osa Hekan Maunulan alueen kiinteistöyhtiön toimistosta siirtyy ehkä muualle.

Toivomme, että kerrot jos olet mukana tai tiedät yhteisöjä, joilla on tarvetta saada toiminnalleen tiloja ja joka voisi olla kiinnostunut yhteistyöstä Saunabaarin mahdollisten lisätilojen saamiseksi asukaskäyttöön. Tässä vaiheessa kartoitamme, keitä kiinnostuneita löytyy. Elokuussa on tarkoitus kutsua kiinnostuneet koolle ja keskustella tarkemmin asiasta.

Kerro, jos Sinulla on tietoa:

 • Mikä järjestö tai muu yhteisö voi olla kiinnostunut tiloista?
 • Millainen tilan tarve sillä on, kuinka säännöllinen, minkä tyyppiselle toiminnalle?
 • Mitä resursseja järjestö, harrastuspiiri tai muu yhteisö tarvitsee tilojen käyttöön (vahtimestarit, laitteet tms)?
 • Onko toiminnalla omaa rahoitusta, avustuksia, työntekijöitä tai muita omia resursseja toimintaan ja tilojen vuokraamiseen?
 • Saako järjestö tai yhteisö kaupungin tai muuta avustusta tai onko sillä muita verkostoja, jotka voivat auttaa toiminnan rahoitusta?
Heka Maunula Oy:n käytössä ovat nyt 427 m2 tilat Saunabaarin katutasossa, Metsäpurontie 25. Mahdollisesti pääosa näistä vapautuu ensi vuoden puolella ja Saunabaarin katutasoon jää vain Heka Maunulan palvelupiste vuokralaisille. Heka Maunula maksaa kaikista nykyisistä tiloista vuokraa vajaat 3 000 euroa + arvonlisävero. Kartoitamme sekä asukastalon toiminnan laajentamisen tarpeita että mahdollisuuksia, voidaanko kaupungille tehdä esitys, jossa olisi jotain alueellista  omarahoitusta kaupungilta haettavan tuen lisäksi.

Tervetulleita ovat myös vinkit siitä, keneen kannattaa ottaa yhteyttä!
 

Toivomme vastauksia ja vinkkejä elokuun 8. päivään mennessä alla olevalla sähköpostiosoitteella.  Sen jälkeen laitamme kutsua yhteiseen tapaamiseen elokuun jälkipuolella.

Maunulan demokratiahankkeen asukastaloryhmän puolesta,
 

toimeksi saaneina
Timo Järvensivu
timo.jarvensivu@aalto.fi
Yrjö Hakanen

lauantai 1. kesäkuuta 2013

Tervetuloa asukastapaamiseen torstaina 13.6. klo 18 Saunabaariin!

Seuraava asukastapaamisemme Maunulassa on torstaina 13.6. klo 18-20 Saunabaarissa, Vaahterasalissa, Metsäpurontie 25. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille maunulalaisille ja lähialueiden asukkaille, jotka ovat kiinnostuneet alueen kehittämisestä. Tarjolla kahvia ja mehua.

 

Aiheita:
 • Mitä kuuluu uuden kirjasto-, työväenopisto-, nuorisotalon eli ns. Maunula-talon suunnittelulle? 
 • Millaisia ideoita on Asukastalo Saunabaarin laajentamisesta ja toiminnasta?
 • Demokratiahankkeen avoimet työryhmät raportoivat.
 • Alustavaa yhteenvetoa asukaskyselystä.
Tule ja tuo naapurisikin!

perjantai 31. toukokuuta 2013

Maunulan nuoret kehittelivät nuorisotalon toimintaa

Maunulan nuorisotalon nuoret ovat suunnitelleet yhdessä ostarille tulevaa nuorisotaloa. Alla kuvissa upeita nuorison ehdotuksia! Ottakaa kantaa nuorten ehdotuksiin - ja osallistukaa myös keskusteluun 13.6. asukastapaamisessa ja tulevissa syksyn tilaisuuksissamme!


Nuorisotalon kokonaisuus: punaisella värillä merkitty sali, kahvio/ keittiö, tanssisali, elokuvateatteri, musiikinkuunteluhuone ja sinisellä värillä nuorisotalon käytössä olevat tyttöjen ja poikien huoneet sekä biljardi.

 Keittiö ja kahvila

Sali

Tanssisali

Tyttöjen huone


Osallistu kyselyyn!

Osallistu Maunulan demokratiahankkeen kyselyyn KLIKKAAMALLA TÄSTÄ.

keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Tervetuloa avoimeen asukastapaaminen 13.6. klo 18 Saunabaarissa

Tervetuloa Maunulan demokratiahankkeen seuraavaan avoimeen asukastapaamiseen torstaina 13.6. klo 18-20! Tilaisuus on Saunabaarin Vaahterasalissa. Ja kyllä, tämä kutsu on tarkoitettu myös Sinulle! :)

sunnuntai 24. maaliskuuta 2013

Kuvia asukastapaamisesta 24.3.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille ansiokkaasta ja idearikkaasta päivästä

Saavutimme konkreettisia tuloksia ja päivän aikana syntyi kaksi energistä ryhmää demokratiamenetelmien jatkokehittämiseen, yksi Saunabaarin osalta ja yksi Maunula-talon osalta.

Työ jatkuu kehittämisryhmissä. Tämän lisäksi postitse jaetun kyselyn vastauksia analysoidaan kevään mittaan ja kysely on edelleen auki (erillinen linkki näillä sivuilla). 
Tilaisuudessa esiintyi vauhdikas musiikkiorkesteri "Koominen välähdys".


 
Seuraa näitä nettisivuja ja sähköpostilistan keskustelua, niin pysyt kärryillä hankkeen tilanteesta!

torstai 14. maaliskuuta 2013

Su 24.3. tilaisuuden OHJELMA


Tervetuloa Maunulan asukastapaaminen 24.3.2013 klo 13-16
Maunulan ala-aste, Maunulanmäki 5 
Kahvitarjoilu koko tilaisuuden ajan

OHJELMA
13:00       Tilaisuuden avaus ja Maunulan demokratiahankkeen esittely
                 Juhlasalissa
  Päivän tavoitteet?
  Maunula-talon suunnitteluun osallistuminen?
  Asukastalo Saunabaarin kehittäminen demokratiatilana?

Juhlasalissa jatkuvasti koko ajan:
Ideaseinä, esittelypöytiä sekä vapaata verkostoitumista

13:30       Lapsellinen musiikkiorkesteri ”Koominen välähdys” esiintyy
                 Juhlasalissa

13:40       IDEOINTIA, OHJELMAA JA TYÖSKENTELYÄ ERI TILOISSA
  Ryhmätyötilassa 1: Maunula-talon osallistuvan suunnittelun edistäminen
  Ryhmätyötilassa 2: Asukastalo Saunabaarin kehittäminen demokratiatilana
  Lasten tilassa: Lapsille puuhaa sekä ”Koominen välähdys”

14:40       Tilannekatsaus ja Maunulan demokratiahankkeen esittely
Juhlasalissa

15:00       IDEOINTIA, OHJELMAA JA TYÖSKENTELYÄ ERI TILOISSA
  Ryhmätyötilassa 1: Maunula-talon osallistuvan suunnittelun edistäminen
  Ryhmätyötilassa 2: Asukastalo Saunabaarin kehittäminen demokratiatilan

15:45-16:00   Tilaisuuden päätössanat
Juhlasalissa

perjantai 8. maaliskuuta 2013

Kutsu asukastapaamiseen 24.3.2013Tervetuloa kaikille avoimeen asukastapaamiseen sunnuntaina 24.3. klo 13-16 Maunulan ala-asteelle (Maunulanmäki 5). Tule ja tuo naapurisikin!

Ohjelmassa:
 • Maunula-talon ja Asukastalo Saunabaarin esittelyä
 • Keskustelua ja ideointia pienryhmissä
 • Kahvitarjoilu
 • Lasten puuhanurkkaus
 • Lapsellinen musiikkiorkesteri "Koominen välähdys" esiintyy


Lataa ja levitä kutsua 24.3.2013 asukastapaamisen!

Maunulan demokratiahankkeen esite ja kutsu kaikille avoimeen asukastapaamiseen on nyt valmis. Lataa esite ja kutsu tästä linkistä ja levitä eteenpäin!

lauantai 2. helmikuuta 2013

Maunulan demokratiapilotti on alkanut!

Tervetuloa mukaan Maunulan demokratiapilottiin. Lisätietoja demokratiapilotista löydät tämän sivun oikealla laidalla olevan linkkilistan kautta. Linkkilistasta pääset käsiksi pilotin suunnitelmaan sekä pilottia kehittävän verkoston sähköpostikeskusteluun, josta löytyy myös keskusteluarkisto.

Tämä verkosto on avoin kaikille Maunulan kehittämisestä kiinnostuneille. Mitään ei ole viety valmiiksi tai päätetty lopullisesti Sinun puolestasi. Demokratia on meidän jokaisen toimintaa omien ja yhteisten asioidemme edistämiseksi. Tule mukaan!

Seuraava laaja verkostotapahtumamme on sunnuntaina 24.3. klo iltapäivästä (alustavasti klo 13-16). Jo tätä ennen kuitenkin tapahtuu paljon. Seuraa yllä olevaa kalenteria sekä sähköpostilistan keskustelua pysyäksesi ajan tasalla!