keskiviikko 27. marraskuuta 2013

"Maunula-talon" suunnitelmia kommentoidaan 3.12.

Osallistuva suunnittelu etenee! Näinä päivinä eri käyttäjäryhmät (työväenopisto-nuorisotalo-kirjasto) kommentoivat Pakilantien varteen rakennettavan "Maunula-talon" alustavia pohjapiirroksia. Myös asukkaat pääsevät suoraan mukaan demokratiahankkeen kautta.

Tervetuloa perehtymään ja kommentoimaan tilojen suunnittelua:
Maunulan kirjasto, tiistai 3.12. klo 18!

Viemme kokouksesta viestit käyttäjäryhmille (tyo-nuta-kirjasto) ja taloa suunnitteleville arkkitehdeille jo samalla viikolla. Seuraava työpaja arkkitehtien kanssa on tammikuussa 2014.

Lisätiedot: Emilia Palonen, epalonen@gmail.com, 040-5077198 


maanantai 18. marraskuuta 2013

Muistio Saunabaaria koskeneesta asukastapaamisesta 18.11. klo 17.00

Lyhyt muistio Saunabaarin alakerran tilankäytön suunnitelmia käsitelleestä avoimesta asukastapaamisesta, johon osallistui hienosti 10 aktiivista keskustelijaa. Kiitos kaikille keskustelijoille!

1. Tilannekatsaus

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että 1) tehdään kysely konkreettisten vuokralaismahdollisuuksien selvittämiseksi ja 2) käydään neuvotteluja kaupungin Tilakeskuksen kanssa Saunabaarin alakerran tilojen mahdollisista vuokraehdoista.

Kyselyn tulokset tuottivat vain hieman lisäselvyyttä mahdollisiin vuokralaisiin. Käytännössä vuokralaisiksi ovat tulossa varmimmin Heka-Maunulan palvelupiste, Maunula-Seura sekä 1-2 yksityisyrittäjää palveluineen. Tilakeskuksen kanssa käydyn keskustelun perusteella näyttäisi siltä, että em. vuokralaisilla saataisiin käytännössä katettua ehkä ¾ koko tilavuokrasta. On todennäköistä, että myös jäljelle jäävä ¼ tavoitevuokrasta saadaan täyteen muilla vuokralaisilla.

Em. mallilla Tilakeskuksen edellyttämä vuokrataso saataisiin katettua siten, että demokratiahankkeen/demokratiatilan käyttöön näyttäisi jäävän riittävästi vapaata ja maksutonta ”demokratiatilaa”. Näin ollen näyttäisi siltä, että kaupungille voidaan hyvinkin esittää tarjous, joka yhdistää maksukykyiset vuokralaiset sekä kaupunkia kiinnostavan vapaan, kansalaisille maksuttoman demokratiatoiminnan.

Käytännön haasteiksi muodostuvat ainakin seuraavat kysymykset:
 • Pystyykö Demokratiahanke riittävän ajoissa tekemään kaupungille kiinnostavan tarjouksen, ettei Tilakeskus ehdi tarjota tilaa yksinomaan ns. kovan rahan vuokralaisille, jolloin demokratiatilaa ei Saunabaarin alakertaan syntyisi.
 • Missä muodossa/millä tavalla tilaa hallitaan? Tarvittaneen joku ”demokratiahankeorganisaatio” tekemään tätä vastuullista työtä. Esimerkiksi yhdistys- tai osuuskuntamuodossa?
 • Miten tilaa kunnostetaan/remontoidaan, jos tilasta saadaan Tilakeskuksen kanssa sopimus?
 • Miten varmistetaan, että tila todella tulee Demokratiahankkeen demokratiatoimintamalliksi, eikä vain muodostu pelkäksi kaupalliseksi vuokratilaksi muiden vastaavien rinnalle? 

2. Päätetyt jatkotoimenpiteet
 1. Kirjoitetaan noin 1-2 A4 pituinen ehdotus demokratiatilan toimintamallista. Tämä ehdotus toimii kaupungille tehtävän vuokra-/toimintatarjouksen yhtenä keskeisenä osana. Tätä ehdotusta valmistelevat Yrjö Hakanen, Emilia Palonen, Timo Järvensivu ja Aino Timonen.
 2. Kirjoitetaan noin 1-2 A4 pituinen teksti 2-3 vaihtoehtoisesta tilan hallinnointimallista, joka voi perustua esimerkiksi osuuskunta- tai yhdistysmalliin. Tavoitteena on koota intressitahot yhteen siten, että kaupungille voidaan esittää vuokra-/toimintatarjous selkeästi vastuullisen tahon toimesta. Tätä ehdotusta valmistelevat Emilia Palonen, Yrjö Hakanen, Timo Järvensivu ja Aino Timonen.
 3. Jatketaan neuvotteluprosessia Tilakeskuksen kanssa. Tähtäimenä vuokra-toimintatarjouksen jättäminen Tilakeskukselle vielä tämän vuoden puolella, keskustellen tarjouksen luonnoksista jatkuvasti Tilakeskuksen ja demokratiahankkeen välillä. Neuvotteluprosessia ylläpitävät Yrjö Hakanen, Paavo Kaipainen ja Matti Pöyry.
 4. Viedään vuokralaisneuvotteluja eteenpäin jo tiedossa olevien vuokralaisten kanssa (Heka-Maunula, Maunula-Seura, yksityiset hyvinvointipalveluyritykset) sekä mahdollisten muiden uusien vuokralaisten kanssa, jotta vuokraamisen budjetti ja tilantarve konkretisoituu. Tätä prosessia edistävät Yrjö Hakanen ja Paavo Kaipainen.
 5. Tehdään alustava tulo- ja kulubudjetti vuokra-/toimintakokonaisuudelle, sisältäen vuokratuotot, tilakustannukset, demokratiatilan ylläpitäminen, mahdolliset ’aulapalvelut’ jne. Tätä valmistelevat Yrjö Hakanen ja Paavo Kaipainen samassa yhteydessä, kun käyvät vuokralaisneuvotteluja sekä keskusteluja Tilakeskuksen kanssa.
 6. Valmistellaan alustavia tila- ja remonttisuunnitelmia keskustelun pohjaksi ja konkretisoimiseksi sitä mukaa, kun yksityiskohdat selviävät. Tätä edistävät Matti Pöyry, Paavo Kaipainen ja Yrjö Hakanen. 

Kaikista edellisistä toimenpiteistä yhteensä tehdään kaupungille tarjous vuokra-/toimintasuunnitelmasta Saunabaarin alakerran kokonaisuudesta, tavoitteena vielä tämän vuoden aikana. Oletus on, että Saunabaarin yläkerran toiminta jatkuu ennallaan ja että alakerta + yläkerta tekevät jatkossakin tiivistä yhteistyötä toimintojen synergiaetujen saamiseksi.

Kaikki valmistellut ehdotukset/budjetit/suunnitelmat lähetetään Maunulan demokratiapilotin sähköpostilistalle kommentoitavaksi valmisteluprosessin aikana.

Seuraava Saunabaarin demokratiasuunnittelun jatkotapaaminen tapaaminen on tiistaina 10.12. klo 17.00 Saunabaarin Vaahterasalissa. Tapaamisessa käydään läpi edellä mainittujen kuuden toimenpiteen tilannekatsaus ja päätetään jatkotoimista. Lämpimästi tervetuloa kaikki!

tiistai 12. marraskuuta 2013

Vastaa kyselyyn Saunabaarin alakerran tilojen käytöstä ja vuokraamisesta!

Oletko kiinnostunut Maunulan Saunabaarin alakerran tilojen vuokraus- ja käyttömahdollisuudesta?

Vastaa kyselyyn mahdollisimman pian ja vaikuta tilojen tulevaan käyttöön ja vuokraukseen!

Linkki kyselyyn: http://bit.ly/1iZPShx

Jos et ole itse kiinnostunut, mutta tiedät mahdollisen kiinnostuneen, välitä tietoa tästä kyselystä eteenpäin!

Pyydämme vastauksia mahdollisimman pian! Kun vastaat ennen maanantaita 18.11. klo 16, niin vastauksesi ehditään huomioida klo 17:30 alkavassa avoimessa asukastapaamisessa tämän aiheen tiimoilta.

maanantai 11. marraskuuta 2013

Keskustelu Saunabaarin alakerran tilojen käytöstä ma 18.11. klo 17:30 - Tervetuloa!


Tervetuloa keskustelemaan Saunabaarin alakerran tilojen käytöstä jälleen ensi maanantaina 18.11. klo 17:30. Tapaamme Saunabaarin kokoushuoneella (portaat ylös, ovi vasemmalla). Keskustelun aiheena:
 • Tämän hetkinen tieto tilan mahdollisista käyttäjistä/vuokraajista
 • Uutta tietoa vuokraneuvotteluista Tilakeskuksen ja HEKA Maunulan kanssa: tilat vapautuvat mahdollisesti jo helmikuussa 2014
 • Mahdolliset vuokrausmallit ja koordinointi alakerran tilankäytölle

Lämpimästi tervetuloa!

PS. Julkistamme uuden kyselyn tilojen käyttötarpeista mahdollisimman pian sähköpostilistalle ja näillä nettisivuilla - seuraa tilannetta!