maanantai 16. kesäkuuta 2014

Maunulanpuistolle uusi ilme! Puistokävelytyöpajan antia

Maunulanpuiston osallistuvan suunnittelun puistokävely ja työpaja keräsivät tusinan verran aktiivista porukkaa keskustelemaan puistosta sateesta huolimatta Helsinki-päivänä, torstaina 12.6.. Kyseessä oli ensimmäinen kolmesta vuoden aikana järjestettävästä puistosuunnittelun asukastyöpajasta. Kävelyn aloittivat puistosuunnitteluun palkatun Näkymä Oy:n arkkitehdit Matti Liski ja Pia Kurki.
Tulevan monitoimitalon, kirjasto-nuorisotalo-työväenopiston pihasuunnitelma on jo viety rakennusvirastoon. Tässä suunnitelmassa rakennuksen tontinkokoinen piha-alue on kuitenkin hyvin pieni. Sinne on hahmoteltu parin puun lisäksi portaat, muutaman pöydän verran tilaa oleskeluun pääovelle ja viljelysäkkejä ja pyöräparkki nuorisotalon kulmalle. Muuten liikkeelle lähdettiin tyhjältä pöydältä.
Aluesuunnittelija Petri Arponen kertoi, kuinka rahoitusta on monitoimitalon puiston eli Pakilantieltä-Metsäpurontielle ja alas leikkipuistoa edeltävään polkujen risteykseen ulottuvan alueen suunnitteluun. Ideoita haettiin myös leikkipuistoa varten, kun sen uudistukselle on tarve viimeistään ensi vuosikymmenen alussa.

Arponen vetää puistosuunnittelun ohjausryhmää, jossa mukana on kirjaston, nuorisotalon ja työväenopiston lisäksi leikkipuiston ja Heka Maunulan edustajat. Siinä asukkaita edustaa Paavo Kaipainen Maunula-seurasta ja Emilia Palonen demokratiahankkeen aktiiveista.

Työpajassa Kaipainen kertoi Maunula-seuran 2000-luvun lopulla tekemästä suunnitelmasta, johon liittyi amfiteatteri. Myös tori olisi tärkeä. Pakilantien toiselle puolelle, ostoskeskuksen tilalle rakennettavien hitas-talojen väliin, tulevalle kansalaisaukiolle jää Maunulan tunnusmerkki, Varsa-patsas, mutta tilaa ei jää juuri muulle.

Muutamille torikojulle, kirpputorialueelle ja tapahtuma-aukiolle onkin kysyntää. Työpajassa kerrottiin näkemyksiä ja ideoitiin post-it-lappusin. Asukaat tahtoivat myös muuta oleskelutilaa eri-ikäisille maunulalaisille ja muille talon käyttäjille vauvasta vaariin: penkkejä, katoksen, nurmikkoa, pöytiä talon pop-up-kahvilaa varten. Lippakioskista puhuttiin.

Erityisesti kahden Hekan taloyhtiön piha-alueet puhututtivat. Apteekin edustalta moni oikaisisi suoraan, Metsäpurontien puolella talon pihan ja puiston välinen rajaa voisi ehostaa istutuksin. Pitäisikö Pakilantien varren Heka-talon roskakatos maisemoida, muuttaa molokiksi vai pitäisikö sitä vasten olla graffitiseinä?
Myös sorsalampea, lippakioskia, katsomoa, ilmoitustaulua ja kukkaistutuksia toivottiin. Ajateltiin, että kirjastosta voisi lainata erilaisia piha- ja lautapelejä ja pelivälineitä, joiden pelaamista varten olisi hyvä olla alueella sopivia tiloja. Kysyttiin myös: Missä katumuusikot voisivat soittaa ja laulaa? Missä olisi tilaa nelijalkaisille ystäville?

Suunnittelijat olivat jo etukäteen olleet huolissaan siitä, miten rollaattorilla ja lastenvaunuilla pääsisi puiston halki, sillä nykyinen reitti Pakilantieltä leikkipuistoon on liian jyrkkä, eikä siksi täytä esteettömyysvaatimuksia. "Järkevät & toimivat kulkureitit" saikin kannatusta.  Samoin reittien varrelle kaivattiin penkkejä. Muita kuin yhdenistuttavia. "Monta tapaa tulla, monta käyttötarkoitusta, muunneltavuus", luki yhdessä lapuista.

Työpajan päätteeksi pyydettiin osanottajia myös piirtämään oma unelmapuistonsa. Pikaisia suunnitelmia "valmistui" kolme:
Kaikissa näissä yhteinen tila pääoven eteen ja erilaiset muut oleskelupaikat mainittiin. Ensimmäisessä kuvassa on tasainen alue pelejä varten lähellä nuorisotalon sisäänkäyntiä Metsäpurontienpuoleisessa osassa karttaa. Keskimmäisessä kuvassa on sinisellä viivalla kuvataan penkkejä. Viimeisessä kuvassa on graffitiseinäkin. Myös näköesteitä ja tekemisen tiloja kaivattiin.

**

Näillä eväillä Näkymän maisema-arkkitehdit lähtevät tekemään luonnoksia. Niiden pohjalta järjestetään luonnostyöpaja 20.8. leikkipuistossa ja lopulta valmiit suunnitelmat tulevat asukkaiden nähtäville 30.9. viimeiseen puistotyöpajaan. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Niiden välillä on vielä lauantaina 20.9. talon käytön suunnittelutyöpaja, johon osallistuvat myös kirjaston, nuorisotoimen ja työväenopiston virkamiehet.

**

Demokratiahankkeen osallistuvan suunnittelun prosessissa on pyritty siihen, että suunnittelua ei aloiteta ennen kuin tavataan asukkaiden kanssa, ja joka vaiheessa asukkaat ovat mukana päätöksenteossa. Ennen työpajaa arkkitehdit olivat nähneet Maunula-seuran viiden vuoden takaiset suunnitelmat. Prosessi on myös jatkuvasti avoin ja mukaan suunnitteluun saa tulla. Jokaisessa työpajassa onkin ollut uusia ja jo tuttuja naamoja. Tervetuloa!

Tässä on vielä se mainittu aiempi, 2000-luvun lopulla tehty Maunula-seuran asukassuunnitelma: