torstai 9. maaliskuuta 2017

Pohdintaa Maunulan suunnitteluprosessin onnistumisesta

Onnistuminen Maunulassa

Lähtökohdat
- taustalla vankka historia aktiivisuudesta
- Yhdessä eri yhdistysten kanssa tekeminen
- Kaupunginjohtajan mandaatti: pakko kuunnella ja ottaa mukaan
- Saatiin suunnittelijat, joille tämä oli myös iskostettu

Toteutus:
- prosessin avoimuus ja läpinäkyvyys
- Kaikki voivat osallistua
- Tilaisuuksissa saavat puhua ja pääsevät kertomaan, eläytymään ja testaamaan suunnitelmia
- Ei deliberaatiomalli edellä vaan pikemminkin luodaan deliberaation käytännöt toistamalla tiettyjä toimintatapoja (ei kalvosulkeisia, ei monologeja virkamiehiltä, arkkitehdeilta tai asukkailta)
- Talon toiminnan suunnittelu samanaikaista talon suunnittelun kanssa
- Ei vain edusteta jotain tahoja: demokratiaa ei demografiaa, mukana asukkaat ei asiakkaita tai heidän
- Pitkäjänteinen ote, sitoutuminen, pilotin pituus määritelty uudelleen
- Sekä suunnittelupöydissä että asukastapaamisissa
- Kolmen viraston yhteistyö: uutta myös virkamiehille ja kaupungin työntekijöille: asukkaat liima
-

Lopputulos:
- Asukasyhteistyö oli resurssi kaupungille - mutta sitä ei resurssoitu esim. raha tiedotukseen
- Yhteistyö kantoi ja yhteishallinto suunniteltiin sen pohjalta
- Miten käy kun uudet mukana, voiko eetoksen siirtää?

Mitä on uusi lähidemokratia?
- Prosessuaslista ei vain proseduaalista, mutta tehdään myös prosessit näkyviksi ja vaikutetaan sitä kautta että tekemällä opitut prosessit tehdään näkyviksi ja jopa malleiksi
- avointa osallisuutta todellista vaikuttamista konkreettisiin asioihin
- Asukkaat mukaan "johtamaan" prosessia
- Madalletaan kynnystä: erilaiset porukat mukaan, ei vain perinteiset toimijat
- Kansan kuvitteleminen, konstuoiminen jne. Individualistisesta Minästä > one +
- Demokratiaa ei demografiaa

Tilapäinen postaus, saa kommentoida! T. Emilia
Kuvassa Yrjö Hakanen esittää näkemykset samasta asiasta.