torstai 11. syyskuuta 2014

Tule suunnittelemaan tulevan kirjasto-työväenopisto-nuorisotalon toimintaa la 20.9.Maunulan uuden ja ainutlaatuisen, vuonna 2016 avattavan monitoimitalon rakennussuunnittelun valmistuessa maunulalaiset kutsuvat kaikkia potentiaalisia käyttäjiä mukaan suunnittelemaan alueella merkittävän talon toimintaa lauantaina 20.9. klo 13-17 Asukastalo Saunabaarille, Metsäpurontie 25, Helsinki.
Asukkaat ovat osallistuneet suunnitteluun yhdessä vuodesta 2013, hankesuunnitelmavaiheesta saakka. Maunulan demokratiahanke – yksi Helsingin vuoden 2013 kymmenestä demokratiapilotista, on ollut mukana myös virkamiestyössä asukkaiden edustajana, kolmen viraston rinnalla. Arkkitehtitoimisto K2S:n suunnitelmia on kommentoitu ja testattu työpajoissa syksystä 2013.
Tapahtuma alkaa tiedotustilaisuudella klo 13-13.25. Varsinainen työpaja alkaa klo 13.30. Ideoita nostattamassa ja suunnitelmaa esittelemässä on kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon johtoa, käyttäjiä ja työntekijöitä. Työpajaryhmiin jakaudutaan noin klo 14.15. Loppukeskustelu käydään noin klo 15.45-17.
Tavoitteena on: testata taloa tulevaisuuden tekemisen kautta, ja miettiä, mitä toimintaa talossa tulevaisuudessa on ja millaisia mahdollisuuksia sen käyttö avaa. Konkreettisia aiheita ovat mm.:
-        miten kirjasto muuttuu monitoimitaloksi?
-        miten kolme hallintokuntaa – kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto – tekevät yhteistyötä?
-        miten omaehtoinen asukastoiminta talossa järjestyisi?
-        sukupolvien yhteiset jutut
-        matalan kynnyksen tila: ei-kävijästä käyttäjäksi
-        miten toimintaa tarjotaan läpi päivän?
-        mitä tarkoittaa monitoimitalo kohtauspaikkana?
-        talon suhde ympäristöön, olemassa oleviin tiloihin ja yhteisöihin
-        tieto: talossa, talosta ja taloon
-        mikä talolle nimeksi?
Maunulan demokratiahanke on ajanut suunnittelussa mm.: pop-up- ja tilapäiseen kahvilatoimintaan, omaehtoiseen yhdessä oppimiseen sekä juhlatarjoiluihin tarkoitetun keittiön tarpeellisuutta, perustellut pienen kuntoilutilan tärkeyttä, infotaulujen välttämättömyyttä ja tilojen varattavuutta omaehtoiseen toimintaan, sekä korostanut tilojen läpivuorokautista käyttöä moottoroitujen ovien ja kulunvalvonnan avulla. Ne ovat olleet hengeltään samankaltaisia kuin hallintokuntienkin toiveet ja osaltaan vieneet hanketta eteenpäin.  Samalla on pilotoitu virastojen välistä laaja-alaista yhteistyötä.
Demokratiapilotissa on haettu hyviä käytäntöjä osallistuvaan suunnitteluun, jotta samalla tavalla voitaisiin muitakin rakennuksia ja niiden käyttöä suunnitella.
Myös taloon rajautuvaa Maunulanpuistoa suunnitellaan osallistuvasti. Kolmas ja viimeinen kaikille avoin luonnostyöpaja maisema-arkkitehtitoimisto Näkymän kanssa järjestetään 30.9., klo 18, Maunulan leikkipuistossa. Tervetuloa!
Lisätietoja:
Emilia Palonen, asukas, politiikan tutkija, 040-5077198, epalonen@gmail.com, @epalonen
Maunulan demokratiahanke, http://maunula.blogspot.fi, ks. myös fb: Maunulan seinä