maanantai 18. marraskuuta 2013

Muistio Saunabaaria koskeneesta asukastapaamisesta 18.11. klo 17.00

Lyhyt muistio Saunabaarin alakerran tilankäytön suunnitelmia käsitelleestä avoimesta asukastapaamisesta, johon osallistui hienosti 10 aktiivista keskustelijaa. Kiitos kaikille keskustelijoille!

1. Tilannekatsaus

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että 1) tehdään kysely konkreettisten vuokralaismahdollisuuksien selvittämiseksi ja 2) käydään neuvotteluja kaupungin Tilakeskuksen kanssa Saunabaarin alakerran tilojen mahdollisista vuokraehdoista.

Kyselyn tulokset tuottivat vain hieman lisäselvyyttä mahdollisiin vuokralaisiin. Käytännössä vuokralaisiksi ovat tulossa varmimmin Heka-Maunulan palvelupiste, Maunula-Seura sekä 1-2 yksityisyrittäjää palveluineen. Tilakeskuksen kanssa käydyn keskustelun perusteella näyttäisi siltä, että em. vuokralaisilla saataisiin käytännössä katettua ehkä ¾ koko tilavuokrasta. On todennäköistä, että myös jäljelle jäävä ¼ tavoitevuokrasta saadaan täyteen muilla vuokralaisilla.

Em. mallilla Tilakeskuksen edellyttämä vuokrataso saataisiin katettua siten, että demokratiahankkeen/demokratiatilan käyttöön näyttäisi jäävän riittävästi vapaata ja maksutonta ”demokratiatilaa”. Näin ollen näyttäisi siltä, että kaupungille voidaan hyvinkin esittää tarjous, joka yhdistää maksukykyiset vuokralaiset sekä kaupunkia kiinnostavan vapaan, kansalaisille maksuttoman demokratiatoiminnan.

Käytännön haasteiksi muodostuvat ainakin seuraavat kysymykset:
  • Pystyykö Demokratiahanke riittävän ajoissa tekemään kaupungille kiinnostavan tarjouksen, ettei Tilakeskus ehdi tarjota tilaa yksinomaan ns. kovan rahan vuokralaisille, jolloin demokratiatilaa ei Saunabaarin alakertaan syntyisi.
  • Missä muodossa/millä tavalla tilaa hallitaan? Tarvittaneen joku ”demokratiahankeorganisaatio” tekemään tätä vastuullista työtä. Esimerkiksi yhdistys- tai osuuskuntamuodossa?
  • Miten tilaa kunnostetaan/remontoidaan, jos tilasta saadaan Tilakeskuksen kanssa sopimus?
  • Miten varmistetaan, että tila todella tulee Demokratiahankkeen demokratiatoimintamalliksi, eikä vain muodostu pelkäksi kaupalliseksi vuokratilaksi muiden vastaavien rinnalle? 

2. Päätetyt jatkotoimenpiteet
  1. Kirjoitetaan noin 1-2 A4 pituinen ehdotus demokratiatilan toimintamallista. Tämä ehdotus toimii kaupungille tehtävän vuokra-/toimintatarjouksen yhtenä keskeisenä osana. Tätä ehdotusta valmistelevat Yrjö Hakanen, Emilia Palonen, Timo Järvensivu ja Aino Timonen.
  2. Kirjoitetaan noin 1-2 A4 pituinen teksti 2-3 vaihtoehtoisesta tilan hallinnointimallista, joka voi perustua esimerkiksi osuuskunta- tai yhdistysmalliin. Tavoitteena on koota intressitahot yhteen siten, että kaupungille voidaan esittää vuokra-/toimintatarjous selkeästi vastuullisen tahon toimesta. Tätä ehdotusta valmistelevat Emilia Palonen, Yrjö Hakanen, Timo Järvensivu ja Aino Timonen.
  3. Jatketaan neuvotteluprosessia Tilakeskuksen kanssa. Tähtäimenä vuokra-toimintatarjouksen jättäminen Tilakeskukselle vielä tämän vuoden puolella, keskustellen tarjouksen luonnoksista jatkuvasti Tilakeskuksen ja demokratiahankkeen välillä. Neuvotteluprosessia ylläpitävät Yrjö Hakanen, Paavo Kaipainen ja Matti Pöyry.
  4. Viedään vuokralaisneuvotteluja eteenpäin jo tiedossa olevien vuokralaisten kanssa (Heka-Maunula, Maunula-Seura, yksityiset hyvinvointipalveluyritykset) sekä mahdollisten muiden uusien vuokralaisten kanssa, jotta vuokraamisen budjetti ja tilantarve konkretisoituu. Tätä prosessia edistävät Yrjö Hakanen ja Paavo Kaipainen.
  5. Tehdään alustava tulo- ja kulubudjetti vuokra-/toimintakokonaisuudelle, sisältäen vuokratuotot, tilakustannukset, demokratiatilan ylläpitäminen, mahdolliset ’aulapalvelut’ jne. Tätä valmistelevat Yrjö Hakanen ja Paavo Kaipainen samassa yhteydessä, kun käyvät vuokralaisneuvotteluja sekä keskusteluja Tilakeskuksen kanssa.
  6. Valmistellaan alustavia tila- ja remonttisuunnitelmia keskustelun pohjaksi ja konkretisoimiseksi sitä mukaa, kun yksityiskohdat selviävät. Tätä edistävät Matti Pöyry, Paavo Kaipainen ja Yrjö Hakanen. 

Kaikista edellisistä toimenpiteistä yhteensä tehdään kaupungille tarjous vuokra-/toimintasuunnitelmasta Saunabaarin alakerran kokonaisuudesta, tavoitteena vielä tämän vuoden aikana. Oletus on, että Saunabaarin yläkerran toiminta jatkuu ennallaan ja että alakerta + yläkerta tekevät jatkossakin tiivistä yhteistyötä toimintojen synergiaetujen saamiseksi.

Kaikki valmistellut ehdotukset/budjetit/suunnitelmat lähetetään Maunulan demokratiapilotin sähköpostilistalle kommentoitavaksi valmisteluprosessin aikana.

Seuraava Saunabaarin demokratiasuunnittelun jatkotapaaminen tapaaminen on tiistaina 10.12. klo 17.00 Saunabaarin Vaahterasalissa. Tapaamisessa käydään läpi edellä mainittujen kuuden toimenpiteen tilannekatsaus ja päätetään jatkotoimista. Lämpimästi tervetuloa kaikki!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti